Chung cư NO-09 New Space Giang Biên

BLOCK CC1 - CC2 - CC3 :

Mặt bằng căn hộ A: (91,3 m2)

 • Phòng khách:01
 • Phòng bếp:01
 • Phòng ăn:01
 • Phòng ngủ:03
 • WC:02
 • Logia:02
 • Đường ranh giới diện tích căn hộ:91,3m2

BLOCK CC1 - CC2 -CC3 :

Mặt bằng căn hộ B: (74,1 m2)

 • Phòng khách:01
 • Phòng bếp:01
 • Phòng ăn:01
 • Phòng ngủ:02
 • WC:02
 • Logia:02
 • Đường ranh giới diện tích căn hộ:74,1m2

BLOCK CC1 -CC2 - CC3:

Mặt bằng căn hộ C: (65,4 m2)

 • Phòng khách:01
 • Phòng bếp:01
 • Phòng ăn:01
 • Phòng ngủ:02
 • WC:02
 • Logia:01
 • Đường ranh giới diện tích căn hộ:65,4m2

BLOCK CC4 (9 TẦNG) :

Mặt bằng căn hộ D: (92,2 m2)

 • Phòng khách:01
 • Phòng bếp:01
 • Phòng ăn:01
 • Phòng ngủ:03
 • WC:02
 • Logia:02
 • Đường ranh giới diện tích căn hộ:92,2 m2

BLOCK CC4 (9 TẦNG) :

Mặt bằng căn hộ E: (73,6 m2)

 • Phòng khách:01
 • Phòng bếp:01
 • Phòng ăn:01
 • Phòng ngủ:02
 • WC:02
 • Logia:02
 • Đường ranh giới diện tích căn hộ:73,6 m2