HIDC: Về chúng tôi

NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

Tên viết tắt: HIDC
Trụ sở giao dịch chính: Tầng 5, Tòa nhà HIDC Tower - số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: (84.4)62 530 188 | (84.4)62 530 530
Emailcontact@hidc.vn
Website: www.hidc.vn
Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100111031
Mã số thuế: 0100111031

 

 • Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất Vật liệu xây dựng trực thuộc Công ty sản xuất – dịch vụ Thăng Long được thành lập theo quyết định số: 1232 QĐ/UB ngày 06/07/1991 của UBND Thành phố Hà Nội. 
 • Chuyển thành Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà theo quyết định số 580 QĐ/UB.
 • Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà chính thức thành lập theo quyết định số 1014 QĐ/UB ngày 11/ 03/1993.
 • Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà chuyển thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên theo quyết định số 3473/QĐ – UBND ngày 13/07/2010.
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây lắp và phát triển nhà chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà (HIDC) theo quyết định số 1396/ QĐ – UBND
 • Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 05/04/2012.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà nhận giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0100111031  ngày 25/06/2012; thay đổi lần thứ 2 ngày 13/08/2013; thay đổi lần 4 ngày 19/05/2015 theo quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội

HIDC: Lĩnh vực kinh doanh

 

 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình công ích (Công trình hạ tầng kỹ thuật, Công trình thủy lợi)
 • Đầu tư, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Dịch vụ môi giới bất động sản)
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Dịch vụ trang trí nội thất)
 • Quảng cáo
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Tư vấn hồ sơ mời thầu, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Kinh doanh vật liệu xây dựng)

Lịch sử HIDC

 • Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất Vật liệu xây dựng trực thuộc Công ty sản xuất – dịch vụ Thăng Long được thành lập theo quyết định số: 1232 QĐ/UB ngày 06/07/1991 của UBND Thành phố Hà Nội. 
 • Chuyển thành Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà theo quyết định số 580 QĐ/UB.
 • Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà chính thức thành lập theo quyết định số 1014 QĐ/UB ngày 11/ 03/1993.
 • Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà chuyển thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên theo quyết định số 3473/QĐ – UBND ngày 13/07/2010.
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây lắp và phát triển nhà chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà (HIDC) theo quyết định số 1396/ QĐ – UBND
 • Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 05/04/2012.
  HIDC không ngừng phát triển vững vàng về mọi mặt, thường xuyên xây dựng kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất, đổi mới trong thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất kinh doanh, với tiêu chí Hướng đến sự toàn thiện