Năng lực nhân sự của công ty

• HIDC có một đội ngũ đông đảo các kỹ sư, kiến trúc sư được đào tạo chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực làm việc thường xuyên tại các cơ quan, xí nghiệp. Ngoài lực lượng chính là cán bộ của Công ty, Công ty còn có lực lượng công nhân kỹ thuật tay nghề cao;
• Cán bộ chuyên môn kỹ thuật: hơn 80 người đã qua bậc Đại học và trên đại học là nguồn nhân lực chính hoạt động trong các Phòng ban, các xí nghiệp;
• Lực lượng công nhân kỹ thuật: 307 người.