Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà (HIDC) đạt chứng nhận: “Nhà Cung cấp Chất lượng Vàng - Gold Trusted Quality Supplier 2018”.

Ngày 26/02/2018, tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà (HIDC) nhận giải thưởng chứng nhận “Nhà cung cấp chất lượng vàng 2018”, đáp ứng tốt yêu cầu chuẩn mực Chuỗi cung ứng toàn cầu Global Supply Chain Management, theo quyết định số 009/TQS/2018  do Viện doanh nghiệp Việt Nam, Tổ chức liên kết thương mại toàn cầu – Global GTA và tổ chức đánh giá và chứng nhận quốc tế InterConformity (CHLB Đức) trao tặng.

“Nhà cung cấp Chất lượng vàng 2018 - GOLD Trusted Quality Supplier 2018” là chứng nhận đánh giá nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng tốt, hiệu quả, các yêu cầu của các thương vụ trong, ngoài nước được Viện Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức đánh giá và chứng nhận Quốc tế Interconformity (CHLB Đức - Liên minh Châu Âu), các tổ chức như: Liên minh Thương mại Toàn cầu (GTA), Diễn đàn công nhận Quốc tế (IAF)... triển khai khảo sát, đánh giá doanh nghiệp.

Đây là tin vui những ngày đầu năm 2018 cho những nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CBCNV-NLĐ HIDC với mục tiêu dịch vụ, sản phẩm hoàn thành phải luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn môi trường và sức khỏe.

Với thành tích này, HIDC tiếp tục khẳng định chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn quốc tế và hội nhập vào thị trường toàn cầu.